Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.254

Verš

caitanyāvatāre vahe premāmṛta-vanyā
saba jīva preme bhāse, pṛthivī haila dhanyā

Synonyma

caitanya-avatāre — díky inkarnaci Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vahe — teče; prema-amṛta — věčného nektaru lásky k Bohu; vanyā — záplava; saba jīva — všechny živé bytosti; preme — v extázi lásky; bhāse — plavou; pṛthivī — celý svět; haila — stal se; dhanyā — vděčný.

Překlad

„Sestoupení Pána Caitanyi nyní způsobilo záplavu věčným nektarem lásky k Bohu. Všechny živé bytosti plavou v této potopě a celý svět je teď Pánu vděčný.“