Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.238

Verš

eta bali’ nānā-bhāva karaye prakāśa
yāhāra darśane munira haya dhairya-nāśa

Synonyma

eta bali' — když to řekla; nānā-bhāva — různé pózy; karaye prakāśa — začala ukazovat; yāhāra darśane — které když uvidí; munira — dokonce i u velkých filosofů; haya — nastane; dhairya-nāśa — ztráta klidu.

Překlad

Když to řekla, začala předvádět různé pózy, při jejichž spatření by ztratil klid i ten největší filosof.