Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.174

Verš

aneka paṇḍita sabhāya, brāhmaṇa, sajjana
dui bhāi mahā-paṇḍita — hiraṇya, govardhana

Synonyma

aneka paṇḍita — mnoho učenců; sabhāya — v tom shromáždění; brāhmaṇabrāhmaṇové; sat-jana — úctyhodní lidé; dui bhāi — oba bratři; mahā-paṇḍita — velcí učenci; hiraṇya — Hiraṇya; govardhana — Govardhana.

Překlad

V tom shromáždění bylo mnoho učenců, brāhmaṇů a úctyhodných lidí. Oba bratři Hiraṇya a Govardhana byli také velice vzdělaní.