Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.159

Verš

dasyu-vṛtti kare rāmacandra rājāre nā deya kara
kruddha hañā mleccha ujira āila tāra ghara

Synonyma

dasyu-vṛtti — zaměstnání zloděje; kare — provádí; rāmacandra — Rāmacandra; rājāre — vládě; — ne; deya — platí; kara — daně; kruddha hañā — rozzlobený; mleccha — muslimský; ujira — ministr; āila — přišel; tāra ghara — do jeho domu.

Překlad

Rāmacandra Khān se živil pochybným způsobem, protože se snažil vyhnout odvádění daní vládě. Ministr financí se proto rozzlobil a přišel do jeho domu.