Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.149

Verš

prema-pracāraṇa āra pāṣaṇḍa-dalana
dui-kārye avadhūta karena bhramaṇa

Synonyma

prema-pracāraṇa — kázání učení bhakti; āra — a; pāṣaṇḍa-dalana — porážení ateistů; dui-kārye — se dvěma druhy činností; avadhūta — velký oddaný a potulný mnich; karena — činí; bhramaṇa — cestování.

Překlad

Pán Nityānanda, nejodevzdanější oddaný Pána, cestoval zemí ze dvou důvodů – šířit učení bhakti a porážet ateisty.

Význam

VÝZNAM: V Bhagavad-gītě (4.8) stojí:

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

Pán Kṛṣṇa se zjevuje věk za věkem ze dvou důvodů – aby osvobozoval oddané a zabíjel neoddané. Jeho oddaní mají stejné záměry – kázat bhakti, vědomí Kṛṣṇy, a porážet všechny druhy agnostiků a ateistických démonů. Nityānanda Prabhu takto plnil pokyn Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a ti, kdo Nityānandu Prabhua přísně následují, konají ty samé činnosti. Jsou dva druhy oddaných. Jedni se nazývají goṣṭhy-ānandī a druhým se říká bhajanānandī. Oddaný, který nekáže, ale je neustále zaměstnaný oddanými činnostmi, se nazývá bhajanānandī, kdežto oddaný, který je nejen zkušený v oddané službě, ale také káže bhakti a poráží všechny druhy agnostiků, se nazývá goṣṭhy-ānandī.