Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.87

Verš

caitanya-maṅgale ihā likhiyāche sthāne-sthāne
satya kahena, — ‘āge vyāsa kariba varṇane’

Synonyma

caitanya-maṅgale — v knize zvané Caitanya-maṅgala, nyní známé jako Caitanya-bhāgavata; ihā — tento výrok; likhiyāche — napsal; sthāne-sthāne — na mnoha místech; satya — pravdu; kahena — říká; āge — v budoucnosti; vyāsa kariba varṇane — Vyāsadeva je popíše obšírněji.

Překlad

Skutečnost, že v budoucnosti Pánovy zábavy popíše Vyāsadeva obšírněji, uvádí Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura v Caitanya-maṅgale na mnoha místech.

Význam

Výrok āge vyāsa kariba varṇane je podobný verši z Caitanya-bhāgavaty (verš 180 první kapitoly Ādi-khaṇḍy), ve kterém Vṛndāvana dāsa Ṭhākura říká:

śeṣa-khaṇḍe caitanyera ananta vilāsa
vistāriyā varṇite āchena vedavyāsa

„Nekonečné zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua popíše Vyāsadeva v budoucnosti.“ Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že tyto výroky naznačují, že v budoucnosti podrobně popíší zábavy Pána Caitanyi další Vyāsadevovi zástupci. To znamená, že každý čistý oddaný v učednické posloupnosti, který popisuje zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, je zástupcem Vyāsadevy.