Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.22

Verš

caitanyera āveśa haya nakulera dehe
śuni’ śivānanda āilā kariyā sandehe

Synonyma

caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āveśa — přivlastnění si; haya — je; nakulera dehe — v těle Nakuly Brahmacārīho; śuni' — když slyšel; śivānanda āilā — Śivānanda Sena přišel; kariyā sandehe — pochybující.

Překlad

Když se Śivānanda Sena dozvěděl, že do těla Nakuly Brahmacārīho vstoupil Śrī Caitanya Mahāprabhu, šel tam s pochybami v mysli.