Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.100

Verš

svarūpa-rāmānanda gāya,prabhu nāce, sukha pāya,
ei-mate prātaḥ-kāla haila
svarūpa-rāmānanda-rāya,
kari nānā upāya,
mahāprabhura bāhya-sphūrti kaila

Synonyma

svarūpa-rāmānanda gāya — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Rāmānanda Rāya zpívají; prabhu nāce — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu tančí; sukha pāya — zakouší štěstí; ei-mate — takto; prātaḥ-kāla haila — přišlo ráno; svarūpa-rāmānanda-rāya — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī i Rāmānanda Rāya; kari — vymýšlející; nānā — různé; upāya — způsoby; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāhya-sphūrti kaila — probudili vnější vědomí.

Překlad

Svarūpa Dāmodara i Rāmānanda Rāya Pánu zpívali a On tančil a užíval si štěstí, dokud nenastalo ráno. Tehdy tito dva Pánovi společníci vymysleli plán, jak Ho přivést k vnějšímu vědomí.