Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.49

Verš

jāla khasāite tāra aṅga-sparśa ha-ila
sparśa-mātre sei bhūta hṛdaye paśila

Synonyma

jāla — síť; khasāite — uvolnit; tāra — Jeho; aṅga-sparśa — dotek těla; ha-ila — byl; sparśa-mātre — jakmile jsem se jí dotkl; sei — ten; bhūta — duch; hṛdaye — do mého srdce; paśila — vstoupil.

Překlad

„Když jsem se snažil síť uvolnit, dotkl jsem se toho těla a vzápětí do mého srdce vstoupil duch.“