Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.68

Verš

śivānanda bālakere bahu yatna karilā
tabu sei bālaka kṛṣṇa-nāma nā kahilā

Synonyma

śivānanda — Śivānanda Sena; bālakere — vůči chlapci; bahu — velkou; yatna — snahu; karilā — vynakládal; tabu — přesto; sei bālaka — ten chlapec; kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo jméno; kahilā — nevyslovil.

Překlad

Chlapec svaté jméno Kṛṣṇy nevyslovil ani přesto, že se ho k tomu Śivānanda Sena snažil přimět ze všech sil.