Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.49

Verš

sei-guṇa lañā prabhu tāṅre tuṣṭa ha-ilā
anyera durlabha prasāda tāṅhāre karilā

Synonyma

sei-guṇa — tuto vlastnost; lañā — přijímající; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jej; tuṣṭa ha-ilā — uspokojil; anyera — pro jiné; durlabha — nedosažitelnou; prasāda — milost; tāṅhāre — jemu; karilā — prokázal.

Překlad

Díky této jeho vlastnosti ho Śrī Caitanya Mahāprabhu uspokojil milostí, kterou nikdo jiný nemůže získat.