Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.138

Verš

tāte jāni, — kona tapasyāra āche bala
ayogyere deoyāya kṛṣṇādharāmṛta-phala

Synonyma

tāte — proto; jāni — chápu; kona — nějaké; tapasyāra — z askeze; āche — je; bala — síla; ayogyere — neoprávněným; deoyāya — přinese; kṛṣṇa-adhara-amṛta — nektar Kṛṣṇových rtů; phala — výsledek.

Překlad

„To je třeba chápat tak, že taková neoprávněná osoba získala nektar Kṛṣṇových rtů díky nějaké askezi.“