Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.46

Verš

rādhā-priya-sakhī āmarā, nahi bahiraṅga
dūra haite jāni tāra yaiche aṅga-gandha

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; priya-sakhī — velmi drahé přítelkyně; āmarā — my; nahi bahiraṅga — nejsme nikdo cizí; dūra haite — z dálky; jāni — poznáme; tāra — Pána Kṛṣṇy; yaiche — jako; aṅga-gandha — tělesná vůně.

Překlad

„  ,Nejsme nikdo cizí. Jako velmi drahé přítelkyně Śrīmatī Rādhārāṇī dokážeme na dálku poznat vůni Kṛṣṇova těla.̀  “