Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.47

Verš

rādhā-aṅga-saṅge kuca-kuṅkuma-bhūṣita
kṛṣṇa-kunda-mālā-gandhe vāyu — suvāsita

Synonyma

rādhā-aṅga — tělo Śrīmatī Rādhārāṇī; saṅge — z objímání; kuca-kuṅkuma — kuṅkumou z ňader; bhūṣita — ozdobená; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; kunda-mālā — girlanda z květů kunda; gandhe — díky vůni; vāyu — vzduch; su-vāsita — vonící.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa objímal Śrīmatī Rādhārāṇī a kuṅkumový prášek z Jejích ňader se smísil s girlandou z květů kunda zdobící Jeho tělo. Vůně této girlandy provoněla celé ovzduší.̀  “