Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.25

Verš

ei-mata gaura-prabhu prati dine-dine
vilāpa karena svarūpa-rāmānanda-sane

Synonyma

ei-mata — takto; gaura-prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prati dine-dine — den za dnem; vilāpa karena — naříká; svarūpa-rāmānanda-sane — ve společnosti Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Rāmānandy Rāye.

Překlad

Takto pohroužený v transcendentální bolesti Śrī Caitanya Mahāprabhu den za dnem naříkal ve společnosti Svarūpy Dāmodara a Rāmānandy Rāye.