Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.76

Verš

eta bali’ prabhure dhari’ ghare lañā gelā
tāṅhāra avasthā saba kahite lāgilā

Synonyma

eta bali' — když domluvil; prabhure dhari' — podpírající Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ghare — domů; lañā gelā — vzal zpátky; tāṅhāra avasthā — o Jeho stavu; saba — všichni; kahite lāgilā — začali hovořit.

Překlad

Oddaní odvedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua zpátky domů a cestou Ho podpírali. Poté Mu všichni společně popsali, co se stalo.