Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.71

Verš

śīghra cali’ nīlācale gelā jagadānanda
bhakta saha gosāñi hailā parama ānanda

Synonyma

śīghra — rychle; cali' — jdoucí; nīlācale — do Džagannáth Purí; gelā — přišel; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; bhakta saha — se svými oddanými; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā — byl; parama ānanda — velmi šťastný.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita mezitím rychlou chůzí brzy dorazil do Džagannáth Purí, což Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi i Jeho oddaným udělalo velkou radost.