Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.75

Verš

prabhura vacane sabāra dravī-bhūta mana
ajhora-nayane sabe karena krandana

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vacane — působením slov; sabāra — každého; dravī-bhūta — roztátá; mana — srdce; ajhora — neustále ronící slzy; nayane — oči; sabe — všech; karena krandana — plakaly.

Překlad

Když všichni oddaní slyšeli tato sladká slova Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, srdce jim roztála a z očí se jim řinuly nepřetržité proudy slz.