Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.175

Verš

sura-ripu-sudṛśām uroja-kokān
mukha-kamalāni ca khedayann akhaṇḍaḥ
ciram akhila-suhṛc-cakora-nandī
diśatu mukunda-yaśaḥ-śaśī mudaṁ vaḥ

Synonyma

sura-ripu — nepřátel polobohů; sudṛśām — manželek; uroja — ňadra; kokān — jako ptáci cakravāka; mukha — tváře; kamalāni — jako lotosy; ca — také; khedayan — soužící; akhaṇḍaḥ — nezkresleně; ciram — dlouho; akhila — všech; suhṛt — přítel; cakora-nandī — jež těší ptáky cakora; diśatu — nechť přináší; mukunda — Śrī Kṛṣṇy; yaśaḥ — slávu; śaśī — jako měsíc; mudam — radost; vaḥ — vám všem.

Překlad

„  ,Překrásná měsíci podobná sláva Mukundy sužuje lotosům podobné tváře manželek démonů i jejich vzedmutá ňadra, která jsou jako lesklí cakravākové. Oddaným, již připomínají ptáky cakora, je však Jeho sláva příjemná. Nechť vám všem tato sláva věčně přináší radost.̀  “

Význam

Toto je první verš prvního dějství Lalita-mādhavy.