Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.136

Verš

so ’yaṁ vasanta-samayaḥ samiyāya yasmin
pūrṇaṁ tam īśvaram upoḍha-navānurāgam
gūḍha-grahā rucirayā saha rādhayāsau
raṅgāya saṅgamayitā niśi paurṇamāsī

Synonyma

saḥ — to; ayam — toto; vasanta-samayaḥ — jaro; samiyāya — přišlo; yasmin — v čem; pūrṇam — úplný; tam — On; īśvaram — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; upoḍha — získal; nava-anurāgam — novou zálibu; gūḍha-grahā — která zakryla hvězdy; rucirayā — překrásnou; saha — s; rādhayā — Śrīmatī Rādhārāṇī; asau — té úplňkové noci; raṅgāya — pro zvětšení krásy; saṅgamayitā — způsobila setkání; niśi — v noci; paurṇamāsī — noc za úplňku.

Překlad

„  ,Přišlo jaro, a úplněk v tomto období inspiroval Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jenž je ve všech ohledech úplný, novou touhou po nočním setkání s překrásnou Śrīmatī Rādhārāṇī, aby zvětšili krásu svých zábav.̀  “

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura tento verš (Vidagdha-mādhava 1.10) vykládá dvěma způsoby – pro Pána Kṛṣṇu a pro Śrīmatī Rādhārāṇī. Když je vykládán pro Pána Kṛṣṇu, byla temná bezměsíčná noc, a když je vykládán pro Śrīmatī Rādhārāṇī, byl měsíc v úplňku.