Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.36

Verš

ataeva āmi ājñā diluṅ sabākāre
yāhāṅ tāhāṅ prema-phala deha’ yāre tāre

Synonyma

ataeva — proto; āmi — Já; ājñā — nařízení; diluṅ — dávám; sabākāre — každému; yāhāṅ — kdekoliv; tāhāṅ — všude; prema-phala — ovoce lásky k Bohu; deha' — rozdávejte; yāre — každému; tāre — všem.

Překlad

„Nařizuji proto každému člověku v tomto vesmíru, aby přijal toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a všude ho šířil.“

Význam

V této souvislosti existuje píseň, kterou zpíval Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura:

enechi auṣadhi māyā nāśibāra lāgi'
harināma-mahāmantra lao tumi māgi'
bhakativinoda prabhu-caraṇe paḍiyā
sei harināma-mantra la-ila māgiyā

Pán Caitanya Mahāprabhu zavedl saṅkīrtanové hnutí jen proto, aby rozptýlil iluzi māyi, kvůli které se každý v tomto světě považuje za výtvor hmoty a myslí si, že má mnoho povinností vztahujících se k tomuto tělu. Skutečnost je však taková, že živá bytost není toto hmotné tělo, ale duchovní duše. Má duchovní potřebu být věčně blažená a oplývat poznáním, ale naneštěstí se ztotožňuje s tělem, někdy jako lidská bytost, někdy jako zvíře, jindy jako strom nebo vodní živočich, potom zase jako polobůh a tak dále. Tak s každou změnou těla rozvíjí jiný druh vědomí a jiné činnosti, čímž se více a více zaplétá do hmotné existence a neustále přechází z jednoho těla do druhého. Pod vlivem māyi neboli iluze se neohlíží na minulost či budoucnost a je spokojená s krátkým životem, který dostala nyní. Aby tento klam odstranil, přinesl Śrī Caitanya Mahāprabhu saṅkīrtanové hnutí a každého žádá, aby jej přijal a šířil dále. Ten, kdo je opravdovým následovníkem Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura, musí tuto žádost Pána Caitanyi Mahāprabhua okamžitě přijmout tak, že se uctivě pokloní u Jeho lotosových nohou, a tím Jej požádá o Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Má-li někdo to štěstí, že od Pána Hare Kṛṣṇa mahā-mantru vyžebrá, jeho život bude úspěšný.