Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.12

Verš

hena kṛpāmaya caitanya nā bhaje yei jana
sarvottama ha-ileo tāre asure gaṇana

Synonyma

hena — tak; kṛpāmaya — milostivého; caitanya — Pána Caitanyu; — ne; bhaje — uctívá; yei — který; jana — člověk; sarvottama — nejvyšší; ha-ileo — i když je; tāre — jeho; asure — mezi démony; gaṇana — započítání.

Překlad

Ten, kdo tomuto milostivému Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi neprokazuje úctu nebo Jej neuctívá, musí být považován za démona, i kdyby byl ve společnosti považován za velmi vznešeného.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Mahārāja k tomuto verši poznamenává: „Ó živé bytosti, věnujte se pouze jednání s vědomím Kṛṣṇy. To je poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“ Pán Caitanya toto učení kázal ve svých osmi verších o filosofii vědomí Kṛṣṇy neboli Śikśāṣṭace a říkal: ihā haite sarva-siddhi haibe tomāra – „Zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry dosáhneš dokonalosti života.“ Každý, kdo Mu neprokazuje úctu nebo nedokáže ocenit Jeho milost i přes všechna tato milostivá gesta, je tedy asura neboli odpůrce pravé oddané služby Pánu Viṣṇuovi, i když může ve společnosti požívat velice vznešeného postavení. Slovo asura označuje toho, kdo je proti oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi. Je třeba si všimnout, že dokud neuctíváme Śrī Caitanyu Mahāprabhua, je zbytečné být oddaným Śrī Kṛṣṇy, a bez uctívání Kṛṣṇy je také zbytečné být oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Je třeba vědět, že taková oddaná služba je výplod Kali-yugy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī se v této souvislosti zmiňuje o tom, že ateističtí smārtové neboli uctívači pěti druhů polobohů Pána Viṣṇua uctívají pro nepatrné uspokojení z hmotného úspěchu, ale vůči Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nemají žádnou úctu. Myslí si, že je obyčejná živá bytost, a tak odlišují Gaurasundara od Śrī Kṛṣṇy. Tento způsob chápání je také démonský a je v rozporu se závěry ācāryů. Jde o výplod Kali-yugy.