Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.60

Verš

vasiyā karilā kichu aiśvarya prakāśa
mahātejomaya vapu koṭi-sūryābhāsa

Synonyma

vasiyā — když se usadil; karilā — projevil; kichu — nějakou; aiśvarya — mystickou sílu; prakāśa — projevil; mahā-tejo-maya — zářivě; vapu — tělo; koṭi — milióny; sūrya — sluncí; ābhāsa — odraz.

Překlad

Když se Caitanya Mahāprabhu usadil na zem, projevil svou mystickou sílu v podobě záře připomínající milióny sluncí.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu jako Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, oplývá všemi energiemi. Není na tom tedy pro Něho nic úžasného projevit záři miliónů sluncí. Pán Śrī Kṛṣṇa je známý jako Yogeśvara, Pán všech mystických sil. Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu je samotný Pán Kṛṣṇa, a může proto projevit jakoukoliv mystickou sílu.