Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.27

Verš

jagat ḍubila, jīvera haila bīja nāśa
tāhā dekhi’ pāṅca janera parama ullāsa

Synonyma

jagat — celý svět; ḍubila — zaplavený; jīvera — živých bytostí; haila — stalo se; bīja — semínko; nāśa — úplně zničené; tāhā — potom; dekhi' — když viděli; pāṅca — pěti; janera — osob; parama — nejvyšší; ullāsa — štěstí.

Překlad

Když pět členů Pañca-tattvy vidělo celý svět zaplavený láskou k Bohu a semínko hmotného požitku v živých bytostech úplně zničené, byli všichni nesmírně šťastní.

Význam

V této souvislosti píše Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v Anubhāṣyi, že všechny živé bytosti náleží k okrajové energii Pána a jako takové mají všechny přirozený sklon obnovit svoje vědomí Kṛṣṇy, i když je v nich zároveň nepochybně přítomné semínko hmotných tužeb a požitku. Toto semínko, zalévané chodem hmotné přírody, uzraje a stane se stromem hmotných pout, který živé bytosti přinese hmotné požitky všeho druhu. Užívat si těchto hmotných výdobytků znamená být sužován třemi druhy hmotného utrpení. Pokud však řízením přírody nastane záplava, semínka v zemi nebudou moci vyklíčit. A jak se záplava lásky k Bohu šíří po celém světě, semínka hmotných tužeb ztrácejí sílu. Čím více se tedy šíří hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, tím více ubývá touhy po hmotném požitku. Semínko hmotného požitku se s rozmachem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy automaticky stává neplodným.

Ti, kdo jsou žárliví, by měli být šťastní, jak je zde naznačeno slovy parama ullāsa, a nezávidět, že se toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy milostí Pána Caitanyi šíří po celém světě. Ale protože jsou kaniṣṭha-adhikārī neboli prākṛta-bhaktové (materialističtí oddaní, kteří nejsou pokročilí v duchovním poznání), tak místo aby byli šťastní, jsou závistiví, a snaží se na hnutí pro vědomí Kṛṣṇy hledat chyby. Śrīmat Prabodhānanda Sarasvatī ve své Caitanya-candrāmṛtě přesto píše, že když budou materialisté ovlivněni tímto hnutím Pána Caitanyi, hnutím pro vědomí Kṛṣṇy, přestanou je bavit rozhovory o jejich ženách a dětech, takzvaní učenci zanechají nudných studií védské literatury, yogī zanechají nepraktických cvičení mystické yogy, asketové se vzdají krutého odříkání a sannyāsī studia sāṅkhyové filosofie. Tak budou všechny přitahovat činnosti bhakti-yogy Pána Śrī Caitanyi a nebudou schopni vychutnat žádnou vyšší náladu, než je nálada vědomí Kṛṣṇy.