Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.89

Verš

tāṅra avatāra eka śrī-saṅkarṣaṇa
bhakta bali’ abhimāna kare sarva-kṣaṇa

Synonyma

tāṅra avatāra — Jeho inkarnace; eka — jedna; śrī-saṅkarṣaṇa — Pán Saṅkarṣaṇa; bhakta bali' — jako oddaný; abhimāna — nálada; kare — činí; sarva- kṣaṇa — vždy.

Překlad

Pán Saṅkarṣaṇa, který je jednou z Jeho inkarnací, se vždy považuje za oddaného.