Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.71

Verš

hā nātha ramaṇa preṣṭha
kvāsi kvāsi mahā-bhuja
dāsyās te kṛpaṇāyā me
sakhe darśaya sannidhim

Synonyma

— ó; nātha — Můj Pane; ramaṇa — ó Můj manželi; preṣṭha — ó Můj nejdražší; kva asi kva asi — kde jsi, kde jsi; mahā-bhuja — ó Ty, který máš mocné paže; dāsyāḥ — služebnice; te — Ty; kṛpaṇāyāḥ — zkroušené Tvojí nepřítomností; me — Mně; sakhe — ó Můj příteli; darśaya — ukaž; sannidhim — svoji přítomnost.

Překlad

„Ó Můj Pane, ó Můj manželi, ó Můj nejdražší! Ó Pane s mocnými pažemi! Kde jsi? Kde jsi? Ó Můj příteli, zjev se své služebnici, zkroušené Tvojí nepřítomností!“

Význam

Tento verš je citován ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.30.39). Když byl tanec rāsa v plném proudu, Kṛṣṇa všechny gopī opustil a vzal si s sebou jen Śrīmatī Rādhārāṇī. Všechny gopī tehdy naříkaly a Śrīmatī Rādhārāṇī, pyšná na svoje postavení, vyzvala Kṛṣṇu, ať si Ji odnese, kam chce. V tu chvíli Kṛṣṇa zmizel a Śrīmatī Rādhārāṇī začala také naříkat.