Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.104

Verš

śāstrera siddhānta ei, — vijñera anubhava
mūḍha-loka nāhi jāne bhāvera vaibhava

Synonyma

śāstrera — zjevených písem; siddhānta — závěr; ei — toto; vijñera anubhava — realizace zkušených oddaných; mūḍha-loka — hlupáci a darebáci; nāhi jāne — neznají; bhāvera vaibhava — vznešenost oddanosti.

Překlad

Tyto závěry zjevených písem se neliší od realizací zkušených oddaných. Hlupáci a darebáci však nemohou pochopit, jak vznešené jsou nálady oddanosti.

Význam

Pokud někdo dosáhne osvobození sārūpya, kdy má duchovní podobu zcela shodnou s podobou Viṣṇua, není pro něho možné vychutnávat vztah Kṛṣṇových osobních společníků a příslušné nálady. Oddaní Kṛṣṇy zato někdy ve svých láskyplných vztazích s Kṛṣṇou úplně zapomenou, kdo jsou, a považují se za totožné s Kṛṣṇou, a přesto si vychutnávají ještě silnější transcendentální nálady. Pouze kvůli své hlouposti se lidé snaží stát pány všeho, a zapomínají tak na transcendentální náladu služby Pánu. Když ale člověk opravdu pokročí v duchovním chápání, dokáže transcendentální službu Pánu bez okolků přijmout.