Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.61

Verš

ataeva kṛṣṇa mūla-jagat-kāraṇa
prakṛti — kāraṇa yaiche ajā-gala-stana

Synonyma

ataeva — proto; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mūla — původní; jagat-kāraṇa — příčina vesmírného projevu; prakṛti — hmotná příroda; kāraṇa — příčina; yaiche — přesně jako; ajā-gala-stana — struky na krku kozy.

Překlad

Původní příčinou vesmírného projevu je tedy Pán Kṛṣṇa. Prakṛti je jako struky na krku kozy, ze kterých nelze získat žádné mléko.

Význam

Vnější energie se skládá z pradhāny neboli prakṛti, která je dodavatelem složek, a z māyi, která je příčinnou částí, a je známá jako māyā-śakti. Netečná hmotná příroda není skutečnou příčinou hmotného projevu, neboť veškeré složky uvádí do pohybu Kāraṇārṇavaśāyī neboli Mahā-Viṣṇu, úplná expanze Kṛṣṇy. To je důvod, proč má hmotná příroda schopnost dodávat jednotlivé složky. Uvádí se příklad železa, které samo o sobě nemá schopnost hřát nebo hořet, ale ve styku s ohněm se rozžhaví do ruda a může hřát či pálit ostatní předměty. Hmotná příroda je jako železo, protože bez dotyku Viṣṇua, který je přirovnán k ohni, nemůže nezávisle jednat. Pán Viṣṇu uvede k železu přirovnanou hmotnou přírodu do pohybu svým pohledem, a ta potom začne dodávat různé složky, stejně jako do ruda rozžhavené železo začne pálit. Hmotná příroda se nemůže stát dodavatelkou hmotných složek nezávisle. Jasněji to vysvětluje Śrī Kapiladeva, inkarnace Boha, ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.28.40):

yatholmukād visphuliṅgād
dhūmād vāpi sva-sambhavāt
apy ātmatvenābhimatād
yathāgniḥ pṛthag ulmukāt

„Přestože jsou kouř, hořící dřevo a jiskry považovány dohromady za složky ohně, hořící dřevo se od ohně liší, stejně jako se liší kouř od hořícího dřeva.“ Hmotné prvky (země, voda, oheň a tak dále) jsou jako kouř, živé bytosti jsou jako jiskry a hmotná příroda v podobě pradhāny je jako hořící dřevo. Všechny dohromady však přijímají energii od Nejvyšší Osobnosti Božství, a tak mohou projevit své příslušné schopnosti. Nejvyšší Osobnost Božství je jinými slovy původem všech projevů. Hmotná příroda může dodávat složky pouze tehdy, když je oživena pohledem Nejvyšší Osobnosti Božství.

Tak jako žena porodí, až když je oplodněna mužským semenem, hmotná příroda může dodávat hmotné prvky až poté, co na ni pohlédne Mahā-Viṣṇu. Pradhāna proto nemůže být nezávislá na dohledu Nejvyšší Osobnosti Božství, což je potvrzeno v Bhagavad-gītě (9.10): mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. Prakṛti, souhrn hmotné energie, jedná pod dohledem Pána. Původním zdrojem hmotných prvků je Kṛṣṇa. Snahy ateistických sāṅkhyových filosofů zapomenout na Kṛṣṇu a za zdroj těchto prvků považovat hmotnou přírodu jsou stejně marné jako snaha získat mléko z kožních výrůstků na krku kozy podobných strukům.