Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.56

Verš

mahat-sraṣṭā puruṣa, tiṅho jagat-kāraṇa
ādya-avatāra kare māyāya īkṣaṇa

Synonyma

mahat-sraṣṭā — stvořitel souhrnu hmotné energie; puruṣa — osoba; tiṅho — On; jagat-kāraṇa — příčina hmotného vesmírného projevu; ādya — původní; avatāra — inkarnace; kare — činí; māyāya — na hmotnou přírodu; īkṣaṇa — pohled.

Překlad

Je známý jako první puruṣa, stvořitel souhrnu hmotné energie. Je to On, kdo jako příčina vesmírů a první inkarnace pohlédne na māyu.