Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.55

Verš

sei ta’ kāraṇārṇave sei saṅkarṣaṇa
āpanāra eka aṁśe karena śayana

Synonyma

sei — tomto; ta' — jistě; kāraṇa-arṇave — v oceánu příčin neboli Příčinném oceánu; sei — tento; saṅkarṣaṇa — Pán Saṅkarṣaṇa; āpanāra — svojí vlastní; eka — jednou; aṁśe — částí; karena śayana — leží.

Překlad

V tomto oceánu leží úplná část Pána Saṅkarṣaṇa.