Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.4

Verš

sarva-avatārī kṛṣṇa svayaṁ bhagavān
tāṅhāra dvitīya deha śrī-balarāma

Synonyma

sarva-avatārī — zdroj všech inkarnací; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tāṅhāra — Jeho; dvitīya — druhá; deha — tělesná expanze; śrī-balarāma — Pán Balarāma.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, je zdrojem všech inkarnací a Pán Balarāma je Jeho druhé tělo.

Význam

Pán Śrī Kṛṣṇa, absolutní Osobnost Božství, je prvotní Pán, původní podoba Boha, a Jeho první expanzí je Śrī Balarāma. Osobnost Božství se může expandovat do nesčetně mnoha podob. Podoby s neomezenou silou se nazývají svāṁśa a podoby s omezenou silou (živé bytosti) se nazývají vibhinnāṁśa.