Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.26

Verš

para-vyoma-madhye kari’ svarūpa prakāśa
nārāyaṇa-rūpe karena vividha vilāsa

Synonyma

para-vyoma-madhye — v duchovním nebi; kari' — činící; svarūpa prakāśa — projevení své totožnosti; nārāyaṇa-rūpe — podoba Pána Nārāyaṇa; karena — provádí; vividha vilāsa — rozmanité zábavy.

Překlad

Na Vaikuṇṭhách v duchovním nebi Pán projevuje svoji totožnost jako Nārāyaṇa a věnuje se různým zábavám.