Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.174

Verš

ihā jāni’ rāmadāsera duḥkha ha-ila mane
tabe ta’ bhrātāre āmi karinu bhartsane

Synonyma

ihā — toto; jāni' — jelikož věděl; rāma-dāsera — světce Rāmadāse; duḥkha — neštěstí; ha-ila — bylo; mane — v mysli; tabe — tehdy; ta' — jistě; bhrātāre — mému bratrovi; āmi — já; karinu — učinil; bhartsane — pokárání.

Překlad

A protože to Śrī Rāmadāsa věděl, byl z toho nešťastný. Já jsem tehdy svého bratra pokáral.