Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.129

Verš

keho kahe, kṛṣṇa sākṣāt nara-nārāyaṇa
keho kahe, kṛṣṇa haya sākṣāt vāmana

Synonyma

keho kahe — někdo říká; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sākṣāt — přímo; nara-nārāyaṇa — Pán Nara-Nārāyaṇa; keho kahe — někdo říká; kṛṣṇa haya — Kṛṣṇa je; sākṣāt vāmana — Pán Vāmanadeva.

Překlad

Někteří říkali, že Kṛṣṇa je přímo Nara-Nārāyaṇa, zatímco jiní Jej nazývali ztělesněním Pána Vāmanadevy.