Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.105

Verš

rudra-rūpa dhari’ kare jagat saṁhāra
sṛṣṭi-sthiti-pralaya — icchāya yāṅhāra

Synonyma

rudra-rūpa — podobu Pána Śivy; dhari' — přijímající; kare — provádí; jagat saṁhāra — zničení tohoto hmotného světa; sṛṣṭi-sthiti-pralaya — stvoření, udržování a zničení; icchāya — přáním; yāṅhāra — jehož.

Překlad

Potom stvoření zničí v podobě Pána Rudry. Ke stvoření, udržování a zničení tedy dochází Jeho vůlí.

Význam

Maheśvara, Pán Śiva, není obyčejná živá bytost, ale ani se nevyrovná Pánu Viṣṇuovi. Brahma-saṁhitā Pána Viṣṇua a Pána Śivu velmi příznačně srovnává. Uvádí, že Viṣṇu je jako mléko, kdežto Śiva je jako jogurt. Jogurt není mléko, ale zároveň také je.