Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.76

Verš

avatārī kṛṣṇa yaiche kare avatāra
aṁśinī rādhā haite tina gaṇera vistāra

Synonyma

avatārī — zdroj všech inkarnací; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yaiche — stejně jako; kare — činí; avatāra — inkarnace; aṁśinī — zdroj všech částí; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; haite — z; tina — tří; gaṇera — skupin; vistāra — expanze.

Překlad

Stejně jako je Pán Kṛṣṇa zdrojem všech inkarnací, je Śrī Rādhā zdrojem všech těchto společnic.