Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.48

Verš

vraja-vadhū-gaṇera ei bhāva niravadhi
tāra madhye śrī-rādhāya bhāvera avadhi

Synonyma

vraja-vadhū-gaṇera — mladých manželek z Vradži; ei — tato; bhāva — nálada; niravadhi — bezmezná; tāra madhye — mezi nimi; śrī-rādhāya — u Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāvera — této nálady; avadhi — nejvyšší míra.

Překlad

Tato nálada nezná u dívek z Vradži hranic, ale mezi nimi svoji dokonalost nachází u Śrī Rādhy.