Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.224

Verš

viśveṣām anurañjanena janayann ānandam indīvara-
śreṇī-śyāmala-komalair upanayann aṅgair anaṅgotsavam
svacchandaṁ vraja-sundarībhir abhitaḥ praty-aṅgam āliṅgitaḥ
śṛṅgāraḥ sakhi mūrtimān iva madhau mugdho hariḥ krīḍati

Synonyma

viśveṣām — všem gopīm; anurañjanena — způsobováním radosti; janayan — vytvářející; ānandam — blaženost; indīvara-śreṇī — jako řada modrých lotosů; śyāmala — temně modré; komalaiḥ — a jemné; upanayan — přinášející; aṅgaiḥ — svými údy; anaṅga-utsavam — festival pro Amora; svacchandam — bez omezení; vraja-sundarībhiḥ — mladými dívkami z Vradži; abhitaḥ — na obou stranách; prati-aṅgam — každá část těla; āliṅgitaḥ — objímaný; śṛṅgāraḥ — milenecká láska; sakhi — ó přítelkyně; mūrtimān — ztělesněná; iva — jako; madhau — na jaře; mugdhaḥ — zmátl; hariḥ — Pán Hari; krīḍati — hraje.

Překlad

„Mé drahé přítelkyně, jen pohleďte, jak si Śrī Kṛṣṇa užívá jara! Když gopī objímají každou část Jeho těla, vypadá jako zosobnění milenecké lásky. Svými transcendentálními zábavami dává život všem gopīm a celému stvoření. Svýma jemnýma tmavě modrýma rukama a nohama, jež připomínají modré květy lotosů, vytvořil festival pro Amora.“

Význam

Tento verš je také z Gīta-govindy (1.11).