Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.97

Verš

keha pāpe, keha puṇye kare viṣaya-bhoga
bhakti-gandha nāhi, yāte yāya bhava-roga

Synonyma

keha — někteří; pāpe — v hříšných činnostech; keha — někteří; puṇye — ve zbožných činnostech; kare — dělají; viṣaya — smyslových předmětů; bhoga — požitek; bhakti-gandha — stopa oddané služby; nāhi — není; yāte — díky které; yāya — odejde; bhava-roga — nemoc hmotné existence.

Překlad

Každý jen vyhledával hmotný požitek, bez ohledu na to, zda hříšný či ctnostný. O transcendentální službu Pánu, která může přinést naprostou úlevu od opakovaného zrození a smrti, se ale nikdo nezajímal.

Význam

Advaita Ācārya viděl, že se celý svět věnuje hmotně zbožným či bezbožným činnostem, a nikde nebylo ani stopy po oddané službě neboli vědomí Kṛṣṇy. Pravdou je, že vyjma vědomí Kṛṣṇy není v tomto hmotném světě ničeho nedostatek. Milostí Nejvyššího Pána je o všechny hmotné nezbytnosti postaráno. Někdy pociťujeme nedostatek kvůli našemu špatnému hospodaření, ale skutečným problémem je, že si lidé nejsou vědomi Kṛṣṇy. Všichni se oddávají hmotnému smyslovému požitku, avšak nemají žádné plány na konečné vyřešení svých skutečných problémů – zrození, nemoci, stáří a smrti. Tyto čtyři druhy hmotného utrpení se nazývají bhava-roga neboli hmotné nemoci a vyléčit je lze pouze vědomím Kṛṣṇy. Proto je vědomí Kṛṣṇy největším požehnáním pro společnost.