Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.96

Verš

prakaṭiyā dekhe ācārya sakala saṁsāra
kṛṣṇa-bhakti gandha-hīna viṣaya-vyavahāra

Synonyma

prakaṭiyā — projevující; dekhe — viděl; ācārya — Advaita Ācārya; sakala — veškerá; saṁsāra — hmotná existence; kṛṣṇa-bhakti — oddanosti Pánu Kṛṣṇovi; gandha-hīna — beze stop; viṣaya — ve vztahu ke smyslovým předmětům; vyavahāra — činnosti.

Překlad

Když se v tomto světě zjevil Advaita Ācārya, zjistil, že zde není ani stopy po oddané službě Śrī Kṛṣṇovi, protože lidé byli pohrouženi v materialistických činnostech.