Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.95

Verš

mādhava-īśvara-purī, śacī, jagannātha
advaita ācārya prakaṭa hailā sei sātha

Synonyma

mādhava — Mādhavendra Purī; īśvara-purī — Īśvara Purī; śacī — Śacīmātā; jagannātha — Jagannātha Miśra; advaita ācārya — Advaita Ācārya; prakaṭa — projeveni; hailā — byli; sei — tento; sātha — s.

Překlad

S Advaitou Ācāryou se zjevil i Mādhavendra Purī, Īśvara Purī, Śrīmatī Śacīmātā a Śrīla Jagannātha Miśra.

Význam

Kdykoliv Nejvyšší Osobnost Božství sestupuje ve své lidské podobě, posílá napřed všechny své oddané, kteří pak jednají jako Jeho otec, učitel a společníci v mnoha rolích. Tyto osobnosti se zjevují předtím, než sestoupí Nejvyšší Osobnost Božství. Před zjevením Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua se zjevili Jeho oddaní, jako je Śrī Mādhavendra Purī; Jeho duchovní mistr, Śrī Īśvara Purī; Jeho matka, Śrīmatī Śacī-devī; Jeho otec, Śrī Jagannātha Miśra, a Śrī Advaita Ācārya.