Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.39

Verš

dvāpare bhagavān śyāmaḥ
pīta-vāsā nijāyudhaḥ
śrīvatsādibhir aṅkaiś ca
lakṣaṇair upalakṣitaḥ

Synonyma

dvāpare — ve Dvāpara-yuze; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; śyāmaḥ — načernalý; pīta-vāsāḥ — má žluté šaty; nija — vlastní; āyudhaḥ — má zbraně; śrīvatsa-ādibhiḥ — jako je Śrīvatsa; aṅkaiḥ — tělesnými znaky; ca — a; lakṣaṇaiḥ — vnějšími znaky, jako je drahokam Kaustubha; upalakṣitaḥ — charakterizovaný.

Překlad

„Ve Dvāpara-yuze se Pán zjevuje s načernalou barvou pleti. Obléká se do žlutých šatů, drží v rukou své osobní zbraně, je ozdoben drahokamem Kaustubha a znakem Śrīvatsa. Tak jsou popsány Jeho znaky.“

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.27). Vyslovil ho jeden z devíti vznešených mystiků, světec Karabhājana, když králi Nimimu popisoval různé rysy Pána v různých věcích.