Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.38

Verš

idānīṁ dvāpare tiṅho hailā kṛṣṇa-varṇa
ei saba śāstrāgama-purāṇera marma

Synonyma

idānīm — nyní; dvāpare — ve Dvāpara-yuze; tiṅho — On; hailā — byl; kṛṣṇa-varṇa — načernalá barva; ei — tyto; saba — veškeré; śāstra-āgama — a védské literatury; purāṇeraPurāṇ; marma — podstata.

Překlad

Nyní, ve Dvāpara-yuze, Pán sestoupil s načernalou barvou pleti. To je podstata výroků Purāṇ a ostatních védských textů s ohledem na dané souvislosti.