Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.33

Verš

ḍubhṛñ dhātura artha — poṣaṇa, dhāraṇa
puṣila, dharila prema diyā tri-bhuvana

Synonyma

ḍubhṛñ — známého jako ḍubhṛñ (bhṛ); dhātura — slovního kořene; artha — význam; poṣaṇa — vyživování; dhāraṇa — udržování; puṣila — vyživoval; dharila — udržoval; prema diyā — rozdávající lásku k Bohu; tri-bhuvana — ve třech světech.

Překlad

Slovní kořen ,ḍubhṛñ̀ (což je základ slova ,viśvambharà) vyjadřuje vyživování a udržování. On (Pán Caitanya) rozdáváním lásky k Bohu vyživuje a udržuje tři světy.