Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.64

Verš

śuna bhāi ei śloka karaha vicāra
eka mukhya-tattva, tina tāhāra pracāra

Synonyma

śuna — prosím slyšte; bhāi — bratři; ei — tomuto; śloka — verši; karaha — prosím věnujte; vicāra — zvážení; eka — jedna; mukhya — základní; tattva — pravda; tina — tři; tāhāra — té; pracāra — projevení.

Překlad

Moji drazí bratři, vyslechněte prosím vysvětlení tohoto verše a zvažte jeho význam: jedna původní bytost je známá ve svých třech různých aspektech.