Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.1

Verš

śrī-caitanya-prabhuṁ vande
bālo ’pi yad-anugrahāt
taren nānā-mata-grāha-
vyāptaṁ siddhānta-sāgaram

Synonyma

śrī-caitanya-prabhum — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vande — klaním se; bālaḥ — nevědomé dítě; api — dokonce; yat — jehož; anugrahāt — milostí; taret — může překonat; nānā — různé; mata — teorie; grāha — krokodýlů; vyāptam — plný; siddhānta — závěrů; sāgaram — oceán.

Překlad

Klaním se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jehož milostí může i nevědomé dítě přeplavat oceán závěrů týkajících se konečné pravdy, který je plný krokodýlů v podobě různých teorií.

Význam

Dokonce i nezkušený a nevzdělaný chlapec může být milostí Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Caitanyi Mahāprabhua zachráněn z oceánu nevědomosti, plného různých filosofických doktrín, které připomínají nebezpečné vodní živočichy. Filosofie Buddhy, argumenty jñānīch, jógové systémy Patañjaliho a Gautamy, a systémy filosofů, jako jsou Kaṇāda, Kapila a Dattātreya, jsou nebezpečnými stvůrami v oceánu nevědomosti. Díky milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua můžeme správně pochopit esenci poznání tak, že se vyhneme těmto sektářským pohledům a místo toho přijmeme za konečný cíl života lotosové nohy Kṛṣṇy. Uctívejme tedy všichni Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua za Jeho milost k podmíněným duším.