Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.46

Verš

sarvāṅga beḍila kīṭe, kāṭe nirantara
asahya vedanā, duḥkhe jvalaye antara

Synonyma

sarva-aṅga — po celém těle; beḍila — byl pokrytý; kīṭe — hmyzem; kāṭe — kousajícím; nirantara — neustále; asahya — nesnesitelná; vedanā — bolest; duḥkhe — v utrpení; jvalaye — spaluje; antara — bez ustání.

Překlad

Neustále pokrytý červy a hmyzem, který ho kousal po celém těle, trpěl Gopāla Cāpāla nesnesitelnou bolestí. Celé jeho tělo spalovalo utrpení.