Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.249

Verš

kṛṣṇa-nāma nā lao kene, kṛṣṇa-nāma — dhanya
‘gopī’ ‘gopī’ balile vā kibā haya puṇya

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; — ne; lao — bereš; kene — proč; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; dhanya — slavné; gopī gopī — jmen gopī gopī; balile — opakováním; — nebo; kibā — jaká; haya — je v tom; puṇya — zbožnost.

Překlad

„Proč místo svatého jména Pána Kṛṣṇy, které je tak slavné, zpíváš ,gopī, gopī̀? Jaký zbožný výsledek Ti takové zpívání přinese?“

Význam

Je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya – nikdo nemůže pochopit činnosti čistého oddaného. Ten student nebo začínající oddaný nemohl chápat, proč Śrī Caitanya Mahāprabhu zpívá jména gopī, a ani se Ho na moc tohoto zpívání neměl ptát. Tento začínající student byl jistě přesvědčen o zbožnosti zpívání Kṛṣṇova svatého jména, ale i tento přístup je nevhodný. Dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva-śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ – zpívat svaté jméno Kṛṣṇy s úmyslem dosáhnout zbožnosti je přestupek. To však onen student nevěděl, a proto se nevinně zeptal: „Jakou zbožnost přinese zpívání jména gopī?“ Nevěděl, že o nějakou zbožnost či bezbožnost tu vůbec nejde. Zpívání svatého jména Kṛṣṇy nebo gopī probíhá na transcendentální úrovni láskyplných vztahů. Jelikož nebyl zkušený v chápání takovýchto transcendentálních činností, byla jeho otázka jednoduše neomalená. Śrī Caitanya Mahāprabhu se na něho tedy zdánlivě velice zlobil a reagoval následovně.