Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.248

Verš

eka paḍuyā āila prabhuke dekhite
‘gopī’ ‘gopī’ nāma śuni’ lāgila balite

Synonyma

eka paḍuyā — jeden student; āila — tam přišel; prabhuke — Pána; dekhite — navštívit; gopī gopīgopī, gopī; nāma — jméno; śuni' — když slyšel; lāgila — začal; balite — říkat.

Překlad

Jeden ze studentů přišel navštívit Pána a divil se, že Pán opakuje „Gopī! Gopī!“ Promluvil tedy následovně.