Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.238

Verš

tāhi madhye chaya-ṛtu līlāra varṇana
madhu-pāna, rāsotsava, jala-keli kathana

Synonyma

tāhi madhye — během těchto; chaya-ṛtu — šesti ročních období; līlāra — zábav; varṇana — popis; madhu-pāna — pití medu; rāsa-utsava — tančení rāsa-līly; jala-keli — koupel v Jamuně; kathana — vyprávění.

Překlad

Śrīvāsa Paṇḍita vyprávěl veškeré zábavy, jež se tam odehrávají v průběhu šesti ročních období. Popsal pití medu, slavnost tance rāsa, koupání v Jamuně a další takové události.